Tyczenie, pomiary powykonawcze

tyczenie obiektów budowlanych (budynków, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu)

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, konieczne jest wytyczenie budynku polegające na zlokalizowaniu budynku na działce zgodnie z projektem oraz wytyczenie osi ścian fundamentowych i przeniesienie tych osi na ławy budowlane, (co pozwala ekipie budowlanej na odtwarzanie tych osi na etapie robót ziemnych jak i fundamentowych). Ponadto na placu budowy zakłada się reper roboczy (punkt o określonej wysokości), który umożliwia wykonawcom prawidłową realizację budynku pod względem wysokości.

Wykonanie przyłączy sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz innych do budynku wymaga geodezyjnego wytyczenia a po ich wykonaniu pomiaru powykonawczego pozwalającego stwierdzić zgodność realizacji z projektem.

Wykonanie ww. usługi obejmuje:

  • przeanalizowanie projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego
  • geodezyjne opracowanie projektu tj. przygotowanie danych pozwalających zlokalizować obiekt oraz zrealizować zaprojektowaną geometrię obiektu
  • zlokalizowanie obiektu w oparciu o układ odniesienia
  • wytyczenie osi ścian fundamentowych, przeniesienie osi na ławy budowlane
  • założenie reperu roboczego

 

geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych (budynków, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu), sporządzenie mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Po zakończeniu robót budowlanych niezbędne jest wykonanie pomiaru powykonawczego i sporządzenia mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, ponieważ jednym z załączników do zgłoszenia zakończenia budowy jest mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacja geodety uprawnionego o zgodności usytuowania obiektów z projektem zagospodarowania działki.

Wykonanie ww. usługi obejmuje:

  • doradztwo w zakresie opracowań oraz ich zakresu niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania
  • pomiar budynku oraz elementów zagospodarowania działki
  • opracowanie wyników pomiaru powykonawczego
  • opracowanie mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych (budynku, urządzeń budowlanych)
geodeta Łącko, Stary Sącz