Obsługa inwestycji

Realizacja większych inwestycji (dróg, mostów, budowli zabezpieczających osuwiska, budynków wielokondygnacyjnych, sieci uzbrojenia terenu) wymaga geodezyjnej obsługi podczas ich realizacji ze względu na konieczność zapewnienia zgodnej z projektem wzajemnej lokalizacji obiektów oraz spełnienia określonych warunków geometrycznych (np. równoległości osi, pionowość słupów nośnych, podpór, ściśle określoną wysokość poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektów).

Zakres prac koniecznych do wykonania przy geodezyjnej obsłudze zależy przede wszystkim od specyfiki budowli (inny przy budowie drogi, mostu, hali, budynku wielokondygnacyjnego).

W ogólnym zarysie usługa obejmuje:
  • geodezyjne opracowanie projektu tj. przygotowanie danych pozwalających zlokalizować obiekt oraz zrealizować wymagane warunki geometryczne w zależności od specyfiki obiektu
  • złożenie (stabilizacja) poziomej osnowy realizacyjnej, założenie reperów roboczych (punktów realizujących wysokościowy układ odniesienia)
  • wytyczenie obiektu na etapie robót ziemnych, wytyczenie na etapie robót fundamentowych, wznawianie osi, przenoszenie wysokości
  • kontrola realizacji po każdym etapie robót
  • geodezyjna obsługa montażu elementów konstrukcyjnych (np. obiekty mostowe)
  • sukcesywna inwentaryzacja powykonawcza
  • opracowanie wyników pomiaru powykonawczego oraz sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do oddania obiektu do użytkowania
geodeta Łącko, Stary Sącz