Mapy do celów projektowych

Aby projektant mógł opracować projekt zagospodarowania działki lub terenu tj. zaprojektować nowe obiekty musi dysponować mapą przedstawiającą obecne zagospodarowanie, istniejące sieci podziemne oraz rzeźbę terenu, czyli sytuacyjno-wysokościową mapą do celów projektowych.

Opracowanie mapy do celów projektowych obejmuje:
  • doradztwo w zakresie kolejnych etapów procesu inwestycyjnego (niezbędnych opracowań, zakresu tych opracowań, uzgodnień, pozwoleń)
  • pozyskanie oraz przeanalizowanie istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych
  • pomiar sytuacyjno- wysokościowy obszaru objętego planowaną inwestycją oraz terenu przyległego
  • opracowanie wyników pomiaru
  • opracowanie mapy do celów projektowych w formie analogowej (papierowej) oraz numerycznej
geodeta Łącko, Stary Sącz