O firmie

usługi geodety

Pracownia Geodezji to firma mająca na celu realizację zadań związanych z szeroko rozumianą geodezyjną obsługą runku nieruchomości oraz geodezyjną obsługą realizacji inwestycji.

Firma posiada ugruntowaną pozycję w branży na regionalnym rynku obejmującym powiaty: nowosądecki, limanowski i nowotarski.

Pracami geodezyjno-kartograficznymi kieruje geodeta uprawniony WIESŁAW SIKORA posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane przez Głównego Geodetę Kraju w zakresach:

  1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
  2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
  3. Geodezyjna obsługa inwestycji.

Stały rozwój firmy jest efektem ciągłego inwestowania w nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników. Duży potencjał technologiczny firmy oraz dobra organizacja pracy pozwala na terminową realizację zleceń oraz wysoką jakość wykonywanych usług.

Swoje zadania wykonujemy rzetelnie, z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

geodeta Łącko, Stary Sącz