Nasza oferta

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług geodezyjnych.
Działamy na obszarze południa województwa małopolskiego, m.in. Łącko, Jazowsko, Kadcza, Stary Sącz, Łukowica.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sfb608274940/ftp/edc_engine/DVO.php on line 143
Obsługa inwestycji
Obsługa inwestycji

Realizacja większych inwestycji wymaga geodezyjnej obsługi podczas ich realizacji ze względu na konieczność zapewnienia zgodnej z projektem wzajemnej lokalizacji obiektów oraz spełnienia określonych warunków geometrycznych...

więcej

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sfb608274940/ftp/edc_engine/DVO.php on line 143
Podziały nieruchomości
Podziały nieruchomości

Najczęściej podział nieruchomości ma na celu wydzielenie działki pod planowaną zabudowę tj. działki, której wielkość, kształt i dostęp do drogi publicznej pozwalają na zabudowę z zachowaniem wymaganych przepisami odległości...

więcej

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sfb608274940/ftp/edc_engine/DVO.php on line 143
Ustalanie granic
Ustalanie granic

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje geodeta uprawniony na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek...

więcej

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sfb608274940/ftp/edc_engine/DVO.php on line 143
Mapy do celów projektowych
Mapy do celów projektowych

Aby projektant mógł opracować projekt zagospodarowania działki lub terenumusi dysponować mapą przedstawiającą obecne zagospodarowanie, istniejące sieci podziemne oraz rzeźbę terenu...

więcej

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sfb608274940/ftp/edc_engine/DVO.php on line 143
Tyczenie, pomiary powykonawcze
Tyczenie, pomiary powykonawcze

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, konieczne jest wytyczenie budynku polegające na zlokalizowaniu budynku na działce zgodnie z projektem oraz wytyczenie osi ścian fundamentowych i przeniesienie tych osi na ławy budowlane...

więcej

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sfb608274940/ftp/edc_engine/DVO.php on line 143
Mapy do celów prawnych
Mapy do celów prawnych

Brak uregulowanego stanu prawnego nieruchomości stanowi przeszkodę do podjęcia jakichkolwiek czynności prawnych dotyczących danej nieruchomości...

więcej

Kim jesteśmy?

PRACOWNIA GEODEZJI to firma mająca na celu realizację zadań związanych z szeroko rozumianą geodezyjną obsługą runku nieruchomości oraz geodezyjną obsługą realizacji inwestycji.

Firma posiada ugruntowaną pozycję w branży na regionalnym rynku obejmującym powiaty: nowosądecki, limanowski i nowotarski.

Pracami geodezyjno-kartograficznymi kieruje geodeta uprawniony WIESŁAW SIKORA posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane przez Głównego Geodetę Kraju w zakresach:

  1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
  2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
  3. Geodezyjna obsługa inwestycji.

Realizacje

Prezentujemy wybrane realizacje naszej pracowni na terenie południa Polski - w szczególności województwa Małopolskiego.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sfb608274940/ftp/edc_engine/DVO.php on line 143

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sfb608274940/ftp/edc_engine/DVO.php on line 143

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sfb608274940/ftp/edc_engine/DVO.php on line 143
geodeta Łącko, Stary Sącz